AANBIEDING OP ZAKELIJKE SAMENWERKING

- ELKAAR BETER BEGRIJPEN -

Dit verkoopsysteem is beschermd als intellectueel eigendom van meneer DZIRLA en het geheel of gedeeltelijk kopiëren ervan is strafbaar!
Toen we begonnen met de implementatie van het MISTER DŽIRLO PROMO ELECTRIC CAR-project (hierna de PROMOTER), hebben we de projecttaken gedefinieerd:

1) Het gedefinieerde marktgebied van het aanbod is de gehele wereldmarkt;
2) De verkoopprijs van elke MISTER DŽIRLO PROMO ELEKTRISCHE VOERTUIGEN moet de laagste zijn in het gedefinieerde marktgebied;
3) Garantie en kwaliteit moeten superieur zijn in vergelijking met de concurrentie;
4) Diensten (die praktisch onnodig zijn ) moet beschikbaar en van hoge kwaliteit zijn in het gehele gebied waar de gebruikers deze voertuigen zijn. Dit geldt ook voor reserveonderdelen.
Om deze projecttaken te kunnen vervullen, moesten we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn:
1) Het vormen van een netwerk van zakenpartners die in staat zijn om de bestelde hoeveelheden producten van de vereiste kwaliteit en binnen de gegeven deadlines te produceren;
2) Om de prijs van het aangeboden MISTER DZIRLO te garanderen PROMO ELEKTRISCHE VOERTUIGEN om de meest concurrerende (laagste) te zijn, moest de minimale hoeveelheid 1.000.000 (miljoen) eenheden zijn, in totaal voor alle aangeboden modellen. Deze modellen worden in verschillende contingenten geproduceerd en geleverd;
3) Deze hoeveelheid maakte onder andere de laagste prijs mogelijk, want volgens de bedrijfsfilosofie van MISTER DZIRLA is een elektrisch voertuig geen luxe! Het is noodzakelijk als voedsel! Uit het laatste onderzoek in Engeland blijkt een daling in de verkoop van elektrische voertuigen, en 47% daarvan is te wijten aan hoge prijzen! Met deze prijzen op de wereldmarkt, de tijd en functionele afschrijving van el. voertuigen zijn ONwinstgevend (zie het boek Mr Ishak Dzirlo, univ. dipl. ec. AMORTIZATION AS A FACTOR OF EXPANDED REPRODUCTION, editie FEB 1977).
4) Het banksysteem mag alleen een noodzakelijk kanaal voor geldoverdracht zijn (flow boiler ), niet de financier van het project van de INTERNATIONALE HOLDINGMAATSCHAPPIJ MISTER DZIRLA, die in zijn lange geschiedenis NOOIT een lening heeft gebruikt!
Omdat het bankkapitaal is geëlimineerd, is het resultaat zelfs een 37,4% LAGERE PRIJS, omdat het AANBOD niet de prijs van het bankkapitaal hoeft te betalen! Waarom?
Er zijn drie redenen: 1. Er is geen enkele bank die een project van deze omvang en omvang kan crediteren, dus er zijn meer banken nodig!
2. Bankgaranties zijn zo groot dat het volkomen onrendabel is (het oude afgezaagde verhaal van een hypotheek met een verhouding van 5:1);
3. Rente en voorraad vreten praktisch de winst op
Dus wie financiert de implementatie van het MISTER DZIRLO PROMO ELECTRIC CAR-project?

Nou, de klant is erg blij. Waarom?

Nou, het proces is uiterst transparant, want door de bedrijfsfilosofie van MISTER DZIRLA toe te passen, maakt DE BIEDER het mogelijk!
Er is niets verborgen, alles is beschikbaar voor klanten en geïnteresseerde partijen (aanvragers) )!
De regels voor de communicatie tussen het AANBOD en u als potentiële klant vloeien voort uit de gestelde projecttaken.
De bedrijfsfilosofie van MISTER DZIRLA is dus heel eenvoudig: het is beter om de laagste prijs voor producten en diensten aan te bieden en een constante en onstuitbare groei van het marktaandeel (omzetgroei) te hebben, dan producten op voorraad te houden. Om deze reden worden MISTER DZIRLO PROMO ELEKTRISCHE VOERTUIGEN alleen geproduceerd voor een BEKENDE KOPER (vooraf verkocht)!
Daarom kunnen wij met veel plezier zeggen: ALS U EEN ELEKTRISCH VOERTUIG VINDT MET GELIJKAARDIGE PRESTATIES, MAAR VOOR EEN LAGERE PRIJS IN DE HELE WERELD, ZULLEN WIJ HET PRIJSVERSCHIL TERUGBETALEN! Er heeft nog niemand gereageerd - we wachten nog steeds!
De formule is dus:
1) GROTE SERIE;
2) ELIMINATIE VAN BANKKAPITAAL;
3) ELIMINATIE VAN VOORRADEN
GEVOLGEN?
LAAGSTE PRIJS = HOOGSTE VRAAG
Bewijs: het eerste contingent van 4.000 voertuigen is bijna gevuld met aanvragen.
(Opmerking: voor het tweede contingent zullen we het begin van het ontvangen van aanvragen met gedefinieerde voorwaarden aankondigen)!
Oordeel zelf of deze bedrijfsfilosofie slim is!
Dit is de bedrijfsfilosofie van MISTER DZIRLO: MISTER DZIRLO is altijd op een MISSIE OM DE BELANGEN VAN DE KLANT TE BESCHERMEN! De klant verliest bankrente gedurende de tijd dat hij zijn MISTER DZIRLO ELEKTRISCH VOERTUIG koopt! TIJDENS HET KOPEN VAN EEN ELEKTRISCH VOERTUIG BESPAART U!!!
Die groep geïnteresseerden die uit de categorie AANVRAGEN (GEÏNTERESSEERD) de status van koper heeft gekregen (een betaling heeft gedaan of is begonnen met het betalen van termijnen van de ZELFLENING, verliest niets tijdens de periode waarin ze wachten op de levering van hun betaalde model!
Waarom? Het geld dat ze voor het voertuig hebben betaald, heeft dezelfde status als spaargeld, en gedurende die tijd berekent de AANBIEDING de bankrente, die het hen betaalt via lagere facturen van het voertuig bij aflevering!
Dit klantenvoorrecht is voor het eerst ter wereld aanwezig! Meneer Dzirlo verlegt de grenzen van het ondernemen, want hiermee wordt de klant getransformeerd tot zakenpartner! Het is dus een compleet nieuwe, revolutionaire KOPER-VERKOPER-relatie. Wat de dichter zei: ...voor zover ik me herinner uit vervlogen tijden, groeit er één bloem in de berg. Die bloem gedijt overal en heet.... OMKERING! Waarom de ommekeer? Beter investeren in een klant, want die klant brengt drie nieuwe klanten met zich mee! Is dat oké!?
Let op: citaten van dichters zijn nobel DROOG AANBOD! TESLA zou tenslotte TESLA niet zijn zonder GETEO!
Dit geldt ook voor klanten die voor zelffinanciering hebben gekozen!
Dus terwijl u termijnen betaalt, BESPAART U!
De bedrijfsfilosofie van MISTER DZIRLA is niet om klanten te fascineren met prachtige gebouwen, marmeren zuilen, vergulde toonbanken... Het is een uiterlijke glans, maar dat betekent niet dat de regel daar niet op van toepassing is: BUITEN JADAC, EN BINNEN GLAD! We hebben veel van dergelijke bedrijven verwelkomd en ze nog sneller van de hand gedaan!
Wij zijn degenen die, met onze bedrijfsideologie, elk normaal mens als steun en bondgenoot krijgen bij de realisatie van het project! Waarom!?
Voorbij zijn de dagen waarin je indruk maakte op de klant met visuele effecten, nu is het de tijd van succesvolle bedrijfsideologieën! Geteleporteerde informatie verandert dankzij internet alles - er worden nieuwe regels opgesteld, omdat IEDEREEN ALLES WEET!
Nou, hier zijn we nummer 1 van de wereld! Dat is de reden waarom we een constante groei hebben van onze MISTER DZIRLO planetaire familie (de SNELST groeiende familie ter wereld)!

WIJ ZIJN GEEN GROEP - WIJ ZIJN EEN FAMILIE - Onze klant is niet iemand die geld geeft om te kopen iets uit het aanbod, hij is een persoon die onze vaste zakenpartner is en lid van onze familie, omdat hij dezelfde bedrijfsideologie deelt!

 

AANKOOPPROCEDURE MISTER DZIRLO PROMO ELEKTRISCHE AUTO

Alle geïnteresseerde ontvangers van informatie over de elektrische auto van Mister Dzirlo promo zijn verdeeld in twee groepen: A) AANVRAGEN (GEÏNTERESSEERD); termijnen, indien op eigen kracht).

AANVRAGEN zijn al diegenen die de AANBIEDING hebben aangevraagd en ontvangen, bestudeerd hij heeft het product geselecteerd en het leveringscontract ondertekend. De aanvraag is geaccepteerd, dat wil zeggen, als het door hem gekozen model is opgenomen in het productieproces, het transport in het contingent is verzorgd en de leveringsdatum is bepaald, geeft de AANBIEDING toestemming voor de AANVRAAG om de betaling uit te voeren. De betalingsautorisatie is 3 dagen geldig vanaf de datum van goedkeuring. Als deze deadline wordt overschreden, wijst de BIEDER het recht op betaling toe aan de volgende AANVRAGER.

Door deze procedure te volgen, worden eventuele misverstanden vermeden. Het is waar dat de procedures op het eerste gezicht een beetje ingewikkeld zijn, maar wat meneer Dzirlo zei... zaken slagen als er in het begin veel problemen zijn, want dat is een garantie dat er aan het eind geen problemen zullen zijn, en niet de andere. een weg rond!

UITOEFENING VAN HET RECHT OP SUBSIDIES

DE INTERNATIONALE HOLDING DE M. DZIRLO KEERT HET RECHT OP SUBSIDIES TEN GUNSTE VAN DE KOPER TOE.
Subsidierechten worden uitgeoefend door alle rechts- en natuurlijke personen in de EU. Bent u dus een koper uit een EU-lidstaat, dan heeft u recht op een subsidie ​​ter hoogte van 100% van de subsidiewaarde, omdat het AANBOD DEZE RECHTEN AAN DE KOPER TOEWIJST.

In Bosnië en Herzegovina liggen de zaken anders:

Als u bent geregistreerd bij de RS-entiteit, oefent u uw rechten niet uit, omdat de overheid deze niet verleent.
Bent u ingeschreven bij de Federatie, dan heeft u recht op subsidie ​​als u een natuurlijk persoon bent en wel voor een bedrag van 100%, omdat het AANBOD DEZE RECHTEN AAN DE KOPER TOEKENT.

LEVERING VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN ZOALS GEWENST DOOR DE KOPER


Veel GEÏNTERESSEERDE mensen willen een elektrisch voertuig naar keuze! Ze willen een voertuig met een groter bereik, hogere snelheden, etc.. Veel geïnteresseerden sturen ons een foto of video! Wij zijn in staat ieder voertuig onder de gunstigste omstandigheden ter wereld af te leveren!
ALS U EEN AANBIEDING KRIJGT DAN HET ONZE, MET EEN LAGERE PRIJS, VOOR DATZELFDE VOERTUIG, ZULLEN WIJ HET PRIJSVERSCHIL TERUGBETALEN!!!!

WAT IS INBEGREPEN IN DE VERKOOPPRIJS VAN HET VOERTUIG


We hebben veel vragen over wat er bij de prijs van het voertuig is inbegrepen? De verkoopprijs van het voertuig omvat:

1) Productieprijs van het voertuig;
2) Transportkosten;
3) Eventuele douanekosten;
4) BTW, BTW, DDH, AFA.... (dit zijn belastingen op de toegevoegde waarde, de percentages en namen verschillen van land tot land);
5) Kosten van homologatie;
6) Kosten van expeditiediensten:
7) Kosten van de eerste service.

GARANTIES


De garantie op MISTER DZIRLO PROMO ELEKTRISCHE VOERTUIGEN bedraagt ​​3 jaar en 100.000 functionele kilometers!


DIENSTEN


Elke klant van ons voertuig wordt bij overname van het voertuig de eigenaar van een boekje waarin alle geautoriseerde diensten worden vermeld, evenals een lijst met tankstationlocaties!

Opmerking: Deze aanbieding is geldig voor het eerste contingent. Indien het aanbod niet binnen 10 dagen na ontvangst wordt aanvaard, vervalt de geldigheid ervan, omdat de ontvanger van het aanbod afziet van de aankoop en zijn plaats afstaat aan de volgende GEÏNTERESSEERDE van de wachtlijst. Dit is nodig omdat het verkoopsysteem gebaseerd is op de productie van voertuigen voor een BEKENDE KLANT.

SPECIALE VOERTUIGEN


Op UW verzoek leveren wij ook speciale elektrische voertuigen voor gehandicapten, gezondheidscentra, postkantoren, bevoorradingsvoertuigen, enz.
Normaal gesproken kopen wij voertuigen aan tegen de gunstigste voorwaarden, naast onze oude regel: JIJ HEBBEN EEN BETER AANBOD (wat niet nep is) WIJ BETALEN HET PRIJSVERSCHIL TERUG!ZELF-LENINGEN


Als u de levering van een voertuig met betaling in termijnen wenst, hebben wij de mogelijkheid om u een ZELFLENING aan te bieden!
Het principe is eenvoudig:
1) U bepaalt zelf het bedrag en het aantal termijnen;
2) Na betaling van de laatste termijn leveren wij het gevraagde voertuig af;
3) Op elke betaalde termijn betalen wij bankrente, waarvan wij de waarde aftrekken van de waarde van de factuur.
Aan al diegenen geïnteresseerd in dit soort voertuigaankoop, sturen we op hun verzoek een contract over SELF-CREDIT.
(Dit verkoopsysteem is beschermd als intellectueel eigendom, meneer DZIRLA, en elke kopie ervan, geheel of gedeeltelijk, is strafbaar.

 

CONCLUSIEROUTE (VOLGORDE VAN BEWEGINGEN) VOOR AANSCHAF
MISTER DZIRLO PROMO ELEKTRISCHE AUTO:

1) EEN VERZOEK OM EEN OFFERTE TE ONTVANGEN VERZENDEN (offerteaanvraag en correspondentie kunnen alleen worden gedaan via het e-mailadres infodzirlo@gmail.com
2) BEstudeer het aanbod en vraag VOOR MOGELIJKE VERKLARINGEN VOOR ONDUIDELIJKHEDEN
3) SLUIT EEN OVEREENKOMST
4) BETAAL NA GOEDKEURING VAN DE BETALING
5) VOLG DE FASEN VAN DE PRODUCTIE EN LEVERING VAN UW VOERTUIG
6) HOUD CONSTANT CONTACT MET DE AANBIEDING
7) HALEN HET VOERTUIG OP DE OVEREENGEKOMEN BESTEMMING